oVo.pl

Matką rozpusty nie jest radość, lecz brak radości.Fryderyk Nietzsche