oVo.pl

Większość przyjemności to nieprzyzwoitości.Jan Kurczab